Kategoriat
Kaupunkisuunnittelu UX

Käyttäjäkokemus liikennesuunnittelussa

Ihmiset eivät tyhmyyttään kävele pyörätiellä. Yleensä syynä on se, ettei ole täysin selvää missä pyörätie ja jalkakäytävä kulkevat.

Kategoriat
Arkkitehtuuri UX

Havainnekuvista ja prototyypeistä

Arkkitehtuurilla ja käyttäjäkokemuksen suunnittelulla on paljon yhteistä. Olen puhunut siitä aiemminkin. Arkkitehtuuri luo ympäristöjä ihmisten toimintoja varten ja ihmiset kokevat nämä ympäristöt tietyllä henkilökohtaisella tavalla. Ihmiset ovat näiden ympäristöjen käyttäjiä. Arkkitehti suunnittelee siis myös käyttäjäkokemusta, vaikkei sitä ammattinimikkeestä voikaan päätellä. Käyttäjäkokemuksen suunnittelija on jo ammattinimikkeensäkin perusteella tekemisissä käyttäjäkokemuksen kanssa. Yleensä käyttäjäkokemuksesta ja sen suunnittelusta puhutaan […]

Kategoriat
UX

Vaa’at

En osaa enää olla näkemättä käyttöliittymiä kaikkialla. Ne eivät ole enää näkymättömiä, vaan mietin ja huomaan ne jatkuvasti; myös hedelmävaakojen. Siksi minua ärsyttää se, että ne ovat keskenään erilaisia.

Kategoriat
Arkkitehtuuri UX

Arkkitehtuuri ja UX: käyttäjä

[P]reservation of architecture as a profession is based on the denial of the user. Lainaus on alunperin Jonathan Hillin kirjasta Actions of Architecture, ja Antti Pirinen käyttää sitä kirjoituksessaan The User – a Thousand-Headed Monster? esimerkkinä käyttäjän merkityksen väheksymisestä arkkitehtuurissa. Pirisen mukaan arkkitehtuuri näkee käyttäjän, asukkaan ongelmana, peläten käyttäjän maun rajoittavan arkkitehtuurin taiteellista itsenäisyyttä. A […]

Kategoriat
UX

Käyttäjäkokemus ja sen tasot

Käyttökokemus ulottuu nettisivuista autoihin ja maitopurkkeihin. Käyttökokemus voi myös kehittyä ja kehittymistä on myös mallinnettu.