D3: asumisväljyys + junat

otsikkokuva

Koska nykyisessä työssäni minun pitää miettiä kuinka informaatiota voidaan esittää mahdollisimman tehokkaasti, päätin tutustua D3-kirjastoon, jonka avulla voi luoda dataan pohjautuvia dokumentteja, yleensä jonkinlaisia kuvaajia. UX-suunnittelijana pitää ottaa myös huomioon se kuinka informaatiota esitetään, siksi harjoittelen sen esittämistä. Vaikka pidänkin itseäni teoreettisempana suunnittelijana, on hyvä tietää kuinka asioita voi toteuttaa.

Tässä on kaksi harjoituksena tekemääni kuvaajaa: ensimmäisessä esitetään asumisväljyys Tampereen tilastoalueilla ja toisessa matkustajajunien toteutuneet aikataulut Tampereen ja Helsingin välisellä rataosuudella.

Asumisväljyys Tampereella

Asumisväljyys Tampereella kuvaa sitä kuinka paljon ihmisillä on tilaa asua. Mittayksikkönä on neliömetriä per asukas. Asumisväljyys on esitetty tilastoaluekohtaisesti. Kaikilta tilastoalueilta ei ole dataa saatavilla, joka johtuu siitä, että Tilastokeskus ei luovuta dataa, josta on mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Yleensä se tarkoittaa sitä, että alueella asuu alle 30 henkilöä.

Tampereella ei ole virallisesti määriteltyjä kaupunginosia mutta niitä suurin piirtein vastaavat tilastoalueet on määritelty. Näitä tilastoalueita on käytetty tässä kuvaajassa.  Joitain omituisuuksia virallisessa määrittelyssä kuitenkin on: esimerkiksi Kyttälä on jaettu tilastoalueiksi Kyttälä A ja Kyttälä B.

Tilastoalueiden rajat ovat avointa dataa ja saatavilla Tampereen kaupungilta.

Asumisväljyyden luvut tilastoalueittain on otettu Tampere alueittain 2013 -julkaisusta. Julkaisun tilastot ovat vuodelta 2011 ja ne on saatu Tilastokeskukselta.

Asumisväljyys Tampereella

Matkustajajunat Tampere – Helsinki, 13.4.2015

Liikennevirasto on avannut junien kulkutiedot avoimena datana tämän vuoden maaliskuussa. Sain sen selville vasta kun olin kirjoittanut ylös toteutuneita aikatauluja Junat kartalla -palvelusta. Junien kulkutiedot, sekä reaaliaikaiset, että historialliset, löytyvät Liikenneviraston Digitraffic-palvelusta.

Toteutuneet aikataulut on esitetty Mareyn aikataulu -nimisessä kuvaajassa. Mareyn aikataulu on graafinen esitys, jossa pystyakselilla on asemat suhteutettuna niiden väliseen etäisyyteen ja vaaka-akselilla on aika. Näin ollen viivojen jyrkkyys kuvaa junan keskinopeutta pysähdysten välillä. Nimensä kuvaaja on saanut ranskalaiselta tiedemieheltä Étienne-Jules Mareyltä.

Matkustajajunat Tampere – Helsinki, 13.4.2015

D3, Jade + Foundation

Kuvaajat siis käyttävät D3-kirjastoa informaation esittämiseen, muun sivun ulkoasun ja rakenteen esittämiseen käytän jälleen Jade + Foundation -yhdistelmää.