Tampere (noin) kymmenen vuoden välein

Kuinka ja miksi Tampereen ilmakuvia eri vuosilta vertaileva sovellus syntyi.

Otsikkokuva, jossa eri aikakausien ilmakuvat näkyvissä

Kuinka Tampere on muuttunut kuudenkymmenen vuoden aikana? Ilmakuvien perusteella ainakin jonkun verran. Ja koska kuusikymmentä vuotta ilmakuvien välillä saattaa korostaa joitakin muutoksia, halusin jakaa aikavälin osiin.

Miksi?

Olen nähnyt ilmakuvien ennen ja jälkeen -vertailuja aiemminkin mutta Oklahoman yliopiston vertailu Yhdysvaltojen Keski-Lännen kaupunkien urbaaneista muutoksista on syynä tähän vertailuun. Halusin vertailla kuinka Tampereen kaupunkirakenne on muuttunut vuosien varrella.

Miten?

Vertailusovellus käyttää hyväkseen Tampereen kaupungin avoimena datana julkaisemaa ilmakuva-aineistoa eri vuosilta. Ilmakuva-aineisto on katseltavissa myös Tampereen kaupungin paikkatietopalvelussa osoitteessa http://paikkatietopalvelu.tampere.fi/. Sovellusta varten latasin kuitenkin alkuperäisen kartta-aineiston ja avoimen lähdekoodin QGIS-ohjelmaa käyttäen loin siitä ilmakuvat haluamallani tarkkuudella.

Vertailusovellus on rakennettu nopeaan prototypointiin soveltuvalla yhdistelmällä Foundation + Jade, ja se hyödyntää hieman muokattua Zurbin TwentyTwenty -vimpainta eri vuosien ilmakuvien vertailuun. Sovelluksen koodaaminen toimi erittäin hyvänä JavaScript ja jQuery -harjoitteena. Kuten myös prototypointi- ja käyttöliittymäharjoitteena, erityisesti vuosivalinnan ja valintaa vastaavan kuvan yhteyden esittämisessä.  Käytetyt JavaScript-ratkaisut eivät välttämättä ole kaikkein eleganteimpia mutta olenkin UX-suunnittelija, en koodaaja.

Mitä?

Kirjoitin myös artikkelin blogiin, siitä millaisia ajatuksia sovelluksen esiin tuomat muutokset Tampereen kaupunkirakenteessa minussa herättivät.

Missä?

Tampere (noin) kymmenen vuoden välein -sovellus löytyy osoitteesta: http://jossain.org/tampere-noin-kymmenen-vuoden-valein/