Konttipaikannus

Ääneen ja tuntoon perustuva vuorovaikutus on käyttöliittymissä harvinaisempaa kuin näköön perustuva. Voisiko auditiivista tai haptista informaation välittämistä soveltaa vaikka konttien paikantamiseen satamissa?

Yleensä käyttöliittymässä luotetaan teknologian puolelta vain yhteen vuorovaikutuksen keinoon ja yhteen käyttäjän aisteista: visuaaliseen dataan ja näköön. Visuaalisuuden lisäksi käytetään informaation välittämiseen joskus ääntä. On myös mahdollista välittää informaatiota haptisesti, eli tuntoaistin välityksellä.

Konttisatamissa on ainakin kuvien perusteella paljon kontteja, joiden pitää olla oikeassa järjestyksessä. Onneksi logistiikka hoitaa sen puolen konttien siirtelystä, täytyy vain huolehtia siitä että oikea konttipino löytyy helposti. Maailman vilkkain konttisatama on Shanghain satama jonka kautta kulkee vuosittain 776 miljoonaa tonnia tavaraa.

Konttinosturi, johon tämä paikannusjärjestelmä on suunniteltu tunnetaan nimellä kiskoilla kulkeva pukkinosturi, joka näyttää tältä:

Kiskoilla kulkeva pukkinosturi
Kiskoilla kulkeva pukkinosturi (c) Konecranes

Kiskoilla kulkevilla pukkinostureilla voidaan nostaa kontteja junan sekä rekan kyydistä ja pinota ne rauta- tai autotien suuntaisiin riveihin.

Videoiden perusteella konttinosturien hytit ovat joko melko meluisia tai melko hiljaisia, joten molemmat ehdotetut ratkaisut visuaalisen informaation lisäksi ohjaamiseen oikealle kontille voivat toimia.

Aloitetaan kuitenkin visuaaliseen informaatioon perustuvalla paikannuksella.

Visuaalinen informaatio

Graafisessa paikannuksessa näytetään konttinosturille kuuluva konttirivistö ylhäältä päin, siten että kuljettajan normaali katseensuunta on kuvaruudun yläosassa. Kuva on sovitettu siten että konttinosturi täyttää kokonaan pystysuuntaisen kuva-alan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että konttirivistöt eivät näy ruudulla kokonaan (Kuva 1).

Konttipaikannuksen alkuasetelma, konttirivit ja pukkinosturi
Kuva 1

Jos nostettava kontti on ruudulla näkyvällä alueella merkitään se ruudulle. Mikäli nostettava kontti on ruudun ulkopuolella, näytetään ruudulla nuoli siihen suuntaan, jossa kontti sijaitsee (Kuva 2).

Konttipaikannus, kontti on ruudun ulkopuolella, jolloin suunta esitetään nuolella tai kontti on ruudun alueella, jolloin kontti värjätään
Kuva 2, kontti on ruudun alueella (vas.) ja kontti on ruudun ulkopuolella

Lähestyttäessä kontin sijaintia, tarkennetaan ruudun näkymää pitämällä nostin keskellä näkymää. Samalla konttia merkitsevälle alueelle tulostetaan tietoja kontista, muun muassa kontin massa (Kuva 3).

Lähestyttäessä konttia kontin tiedot ilmestyvät  kontin värjäävään kenttään
Kuva 3

Auditiivinen informaatio

Auditiivisessa paikannuksessa käytetään hyväksi ihmisen kykyä paikantaa äänilähde erittäinkin tarkasti. Paikannuksen tarkkuus on kahden korvan ansiota, lisäksi aivoilla on erinomainen kyky huomata pienetkin aikaerot äänen saapumisessa eri korviin.

Auditiiviseen paikannukseen ehdotan kahta erilaista toteutustapaa.

Ensimmäinen toteutustapa perustuu johdatteluun. Toteutustavassa äänilähteen näennäisellä siirtymisellä tilassa ohjataan kuljettajaa kohti konttia.

Jos kontti on kuljettajan vasemmalla puolella, äänilähde liikkuu kuljettajan katseen suunnassa oikealta vasemmalle ja päinvastoin. Kontin ollessa kuljettajan katseen suunnassa äänilähde liikkuu hytin lattiasta kattoon. Kun kontti on kuljettajan takana, äänilähde liikkuu katosta lattiaan.

Toisessa toteutustavassa äänilähde ilmoittaa suoraan kontin sijainnin tilassa. Äänilähde voi liikkua vapaasti tilassa ja se sijaitsee sillä näennäisellä akselilla, joka voidaan johtaa kuljettajan pään kohdalta paikannettavaan konttiin.

Haptinen informaatio

Haptisen informaation välittämiseksi ehdotan kahta eri keinoa: kiinteästi asennettuna kuljettajan penkissä tai puettavana liivinä.

Kontin sijainti kuljettajan vasemmalla tai oikealla puolella välitetään värisyttämällä kuljettajan penkin istuinosaa joko vasemmalta tai oikealta puolelta. Kun ollaan sivuttaissuunnassa oikealla kohdalla, istuinosa värisee sekä oikealta että vasemmalta puolelta.

Tieto kuljettajan etu- tai takapuolella olevasta kontista voidaan ilmoittaa kolmella tavalla, joista kaksi on kiinteitä ratkaisuja ja kolmas on puettava.

Kiinteä ratkaisu

Kiinteistä ratkaisuista ensimmäinen sijaitsee myös kuljettajan penkin istuinosassa. Siinä tieto kuljettajan edessä olevasta kontista ilmoitetaan värisyttämällä istuimen etuosaa ja takana olevasta kontista värisyttämällä penkin takaosaa.

Toinen kiinteä ratkaisu on sijoitettu kuljettajan penkin selkänojaan. Selkänoja värisee alhaalta ylös kun kontti on kuljettajan etupuolella ja ylhäältä alas kun kontti on kuljettajan takana. Tämä ratkaisu on epävarmin, koska kuljettaja ei välttämättä nojaa jatkuvasti selkänojaan. Lisäksi värinän suunta selkänojassa pitää testata, jotta saataisiin selville kuinka pystytasossa kulkeva värinä käsitetään vaakatasossa tapahtuvaa liikettä vastaavaksi.

Puettava ratkaisu

Puettavassa ratkaisussa kuljettajan yllä olevassa liivissä on värinää tuottavat moottorit sekä rinnan että selän puolella. Kontin sijainti kuljettajan etupuolella ilmoitetaan värisyttämällä rinnan puolella olevia moottoreita ja sijainti takapuolella värisyttämällä selän puolella olevia moottoreita.

Tietystikään haptista informaatiota välittävä värinä ei voi olla jatkuvaa, koska kuten kaikkiin ärsykkeisiin, myös värinään turtuu jossain vaiheessa.

Auditiivista tai haptista informaatiota voidaan käyttää visuaalisen informaation lisänä. Voi olla että kaikkia kolmea keinoa ei kannata käyttää yhtä aikaa, vaan visuaalisen informaation lisäksi joko auditiivista tai haptista informaatiota. Kaikkien kolmen käyttäminen yhtä aikaa kuormittaisi kuljettajaa turhaan.