Havainnekuvain

Osalle kaupunkilaisista osallistuminen kaupungin kehittämisestä käytävään keskusteluun tuntuu tyssäävän siihen, ettei tietoa asioista tunnu löytyvän helposti. Havainnekuvain saattaa auttaa asiaa.

Havainnekuvain: otsikkokuva

Osalle kaupunkilaisista osallistuminen kaupungin kehittämisestä käytävään keskusteluun tuntuu tyssäävän siihen, ettei tietoa asioista tunnu löytyvän helposti.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukainen vuorovaikutus ei toteudu riittävästi pelkästään asettamalla ehdotukset ja luonnokset nähtäville lain minimivaatimusten mukaisesti. Nykyajan kiireisessä ja ajankäytön kannalta haastavassa toimintaympäristössä täytyy tahojen joiden oloihin ja työntekoon kaava huomattavasti vaikuttaa saada selkeää ja suoraa tietoa asiasta. Jos tietoa täytyy erikseen hakea työläästi viranomaisilta, kuluu tehollista työaikaa tällaiseen suoraan tuottamattomaan toimintaan jolloin entisestään heikennetään sitä tulosta jonka kaupallinen toiminta yhteiskunnan hyväksi tuottaa.

Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Rastin korttelista

Silloin tunteet pääsevät valloilleen ja niitä tuuletellaan lehtien palstoilla ja kaavatilaisuuksissa. Mutta jos kaava-aineistosta mielestäni tärkeimpään, havainnekuviin, pääsisi tutustumaan sekä kommentoimaan helposti, saattaisi osallistuminen tuntua mielekkäämmältä.

Kaavaprosessi ja havainnekuvat

Kaavaprosessissa on useita vaiheita, joissa havainnekuvia voidaan käyttää ja käytetään.

Asemakaavan käsittelyn vaiheet
Kaikki vaiheet, joissa pyydetään kommentteja, mielipiteitä tai lausuntoja, ovat havainnekuvien käytölle otollisia. © Tampereen kaupunki

Havainnekuvien vertailu

Havainnekuvaimen toiminta perustuu arkkitehtuuri- ja rakennussuunnittelussa käytettävän luonnos- eli skissipaperin periaatteelle. Skissipaperi levitetään olemassa olevan suunnitelman päälle ja läpikuultavana skissipaperi sallii läpipiirtämisen alla olevasta kuvasta.

Havainnekuvaimessa eri kaavavaiheiden havainnekuvat näytetään kerroksina nykytilannetta esittävän (valo)kuvan päällä. Kerroksia voidaan tuoda näkyville tai poistaa näkyvistä niin haluttaessa ja kerroksien läpinäkyvyyttä voi säätää. Jos havainnekuvia on olemassa eri kuvakulmista, niin niiden välillä voi myös liikkua.

Jokaiselle kerrokselle voi tehdä merkintöjä, joko piirtämällä, kirjoittamalla tai molemmilla tavoilla. Muiden käyttäjien tekemien merkintöjen näyttäminen voi antaa ideoita tai palauttaa mieleen omia havaintoja havainnekuvista. Oheisissa prototyypeissä ei ole mahdollisuutta muiden käyttäjien tekemien merkintöjen näyttämiseen.

Havainnekuvia päällekkäin esittäessä täytyy vain huomioida se että ne ovat täysin kohdakkain nykytilannetta esittävän kuvan ja toistensa kanssa. Tämä vaatinee näkemystä havainnekuvien tekijältä, koska kuvakulmat lukitaan aikaisessa vaiheessa prosessia.

Mobiililaitteissa on myös mahdollista käyttää hyväkseen lisättyä todellisuutta, jolloin havainnekuvan voi liittää laitteen kameran näyttämään kuvaan ja merkinnät tehdä tähän kuvaan.

Prototyypit

Perustilassa käyttöliittymässä näkyy havainnekuva ja sen alapuolella vasemmalla kuvakulma- ja kerrosvalinnat, oikealla piirros- ja kirjoitustyökalu
Käytettävät työkalut oikealla, kuvakulma- ja kerrosvalinnat vasemmalla
Kuvakulma- ja kerrosvalikot aukeavat alareunasta kuvan päälle. Kerrosvalikossa liu'ut, joilla voidaan säätää kerrosten läpinäkyvyyttä ja silmäikonit, joilla voidaan näyttää ja piilottaa kerros.
Kuvakulma- ja kerrosvalikko: kerrosvalikossa on myös kerrosten läpinäkyvyys ja näkyminen.
Piirros- ja tekstityökaluilla on tehty merkintöjä havainnekuvaan, muun muassa piirretty lisää ikkunoita. Havainnekuva on osin läpinäkyvä.
Piirros- ja tekstityökaluilla voidaan tehdä halutut merkinnät näytölle.

Muuta

Harava ja Maptionnaire ovat samalla periaatteella toimivia palveluita mutta ne toimivat karttaperustaisesti.

Tämä oli ensimmäinen nopeista suunnittelutehtävistäni. Edellisessä meni kauan, joten kehitin säännöt nopeita konseptointiharjoituksia varten:

  • Konseptin / UX-suunnitelman täytyy olla valmis yhdessä työpäivässä (8 tuntia).
  • Tekstisisällön tulee mahtua enintään kahdelle sivulle.
  • Idea ja muistiinpanot saavat olla olemassa ennen harjoituksen alkamista.