E-resepti VR:n viitoittamalla tiellä

E-resepti

E-resepti

Tänään Yle uutisoi kuinka sähköinen resepti (E-resepti) on kohdannut ongelmia. E-reseptissä on suunnitteluvirhe, joka aiheuttaa sen ettei kaikkiin kenttiin voi aina kirjoittaa tarpeellista määrää tekstiä ja tarpeellista tietoa saattaa jäädä pois.

Konttinen kertoo, että määritystyössä kuullaan aina lääkäreitä, mutta vasta käyttäjäkokemus kertoo totuuden ja antaa lisää näkökulmia.

– Nyt kun käyttäjäkokemukset ja palautteet on saatu kokoon, niin niistä on otettu opiksi, ja sähköisen lääkemääräyksen toiminnallisuutta lähdetään parantamaan, hän vakuuttaa.

Suunnitteluprosessissa siis selvästikin määritellään tuotteen sisältöä suunnitteluvaiheessa, mikä on olennainen osa käyttäjäkeskeistä suunnittelua. Mutta käyttäjäkeskeistä suunnittelua ei kuitenkaan voi tehdä ilman käyttäjä- / käytettävyystestausta. Tässä tapauksessa näin on kuitenkin luultavasti päässyt käymään. Käyttäjätestaus on jätetty tekemättä ja nyt korjataan tehtyjä virheitä käyttäjien palautteen perusteella.

Mitään syytä käyttäjätestauksen tekemättä jättämiseen ei kuitenkaan ole. Se on sekä helppoa että halpaa. Alkuunpääsemiseksi voin suositella Steve Krugin erinomaisia pikaoppaita Don’t Make Me Think – A Common Sense Approach to Web Usability ja Rocket Surgery Made Easy – The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems.

Himmentimet ja tieto maailmassa

Himmentimet

Himmentimet

Tieto maailmassa (knowledge in the world) ja tieto päässä (knowledge in the head) ovat käytettävyydessä ja käyttöliittymäsuunnittelussa usein käytettyjä termejä. Termit viittaavat siihen kuinka tieto käyttöliittymän käyttötavoista ja toiminnallisuudesta saadaan: onko käyttäjällä jo olemassa mielensisäinen toimintamalli vai tarvitseeko hän vinkkejä. Yleensä käyttöliittymän pitäisi välittää nämä vinkit käyttäjälle.

Kuinka tämä kaikki sitten näkyy suunnittelussa? Otan esimerkiksi Tampereen Teknillisen Yliopiston luokkahuoneessa olevat himmentimet, joita olen joutunut käyttämään.

Tällä hetkellä himmentimet on järjestetty kuvan 1 mukaisesti pystyyn, siten että ylin himmennin himmentää taaimmaisen rivin valoja ja alin etummaisen rivin valoja.

Himmentimien nykyinen asettelu
Kuva 1: Himmentimien nykyinen asettelu

Ongelmana tässä tilanteessa on se etteivät himmentimet vastaa mitenkään loogisesti himmentämiään valoja. Käyttäjä joutuu yleensä kokeilemaan kaikkia himmentimiä vuorotellen ja tarkkailemaan mitkä valot milloinkin himmenevät. Käyttäjä joutuu myös tallentamaan muistiinsa himmentimien ja valojen vastaavuudet. Seuraavilla käyttökerroilla käyttäjä joutuu palauttamaan vastaavuudet muististansa, mikä ei ole lisää käytettävyyttä (“Ennemmin tunnistaminen kuin muistaminen” –Nielsen).

Entä jos jokaisessa luokassa himmentimien ja valojen vastaavuudet eivät olekaan samanlaiset?

Sen lisäksi että himmentimien järjestys olisi sama kaikissa luokissa, voidaan miettiä muita keinoja himmentimien ja valojen vastaavuuksien ymmärtämisen parantamiseksi. Himmentimien asettelu on yksi keino. Jos himmentimet asetetaan riviin kuvan 2 mukaisesti, vastaisi asettelu paremmin reaalimaailmaa ja valorivien edestä-taakse -asettelua. Mutta pitäisikö takarivin himmentimen olla oikeanpuoleisin kuten kuvassa 2 esitetään?

Himmentimien vaihtoehtoinen asettelu 1
Kuva 2: Himmentimien vaihtoehtoinen asettelu 1

Tällöin fyysinen vastaavuus olisi suurin: luokan takaosan puolella oleva himmennin himmentää takarivin valoja. Tämä asettelu on huomattavan paljon opittavampi kuin kuvan 1, olemassa oleva, asettelu. Samalla voidaan myös olettaa, että tunnistettavuus helpottuu, varsinkin jos kaikissa luokissa käytettäisiin samaa asettelua ja tieto vastaavuudesta löytyisi ympäröivästä maailmasta, himmentimien asettelusta, eikä sitä tarvitse hakea muistista.

On olemassa tietysti muitankin mahdollisia asetuksia, joista otan tässä esille yhden. Asettelu on muuten sama kuin kuvassa 2 mutta himmentimien järjestys on käänteinen, eli oikeanpuoleisin himmennin himmentääkin etummaisen rivin valoja (Kuva 3).

Himmentimien vaihtoehtoinen asettelu 2
Kuva 3: Himmentimien vaihtoehtoinen asettelu 2

Logiikka tämän asettelun takana on seuraavanlainen: oppimisvaiheessa käyttäjä katsoo valoja samalla kun kokeilee himmentimiä ja koska valot ovat käyttäjän selän takana täytyy hänen kääntyä katsomaan mikä valaisinrivi reagoi ko. himmentimeen. Käyttäjä siis näkee valaisinrivit käänteisessä järjestyksessä.

Voi olla että tällainen WYSIWYG -asettelu auttaa oppimisessa muttei siitä ole nopeuttamaan varsinaista käyttöä. Arvailujen sijaan pitäisi eri asetteluja testata käyttäjillä.

Firefox 13 ja kotisivu

Firefox on päivittynyt versioon 13 ja mukana on ainakin yksi toimimaton osa. Nimittäin käyttäjän itsensä asettama kotisivu korvautuu uudella välilehtiesittelyllä. Kaikki eivät välilehtien pikavalintaa välttämättä halua nähdä mutta henkilökohtaisen kotisivun asettaminen selaimen asetuksista ei enää toimikaan.

Normaalistihan kotisivu asetetaan Firefoxissa selaimen asetusten Yleiset-välilehdeltä (Kuva 1). Versiossa 13 näin näyttäisi myös olevan mutta tietojen muuttaminen ei vaikuta mitään, uudessa välilehdessä on aina välilehtien pikavalinta.

Firefoxin asetuksien Yleinen-välilehti
Kuva 1. Firefoxin asetuksien Yleinen-välilehti, kotisivun asettaminen

Onneksi asia on korjattavissa mutta vaatii käyntiä Firefoxin konepellin alla.

  1. Selaimen osoiteriville kirjoitetaan “about:config” ja hyväksytään tietoinen suostumus tietojen muuttamisesta
  2. Avautuvan sivun hakukenttään kirjoitaan “tab”, välilehtien asetuksiahan ollaan muuttamassa (Kuva 2)

    Firefoxin konepellin alla tehtävät muutokset, about:config.
    Kuva 2. Firefoxin konepellin alla tehtävät muutokset
  3. Etsitään muuttujan “browser.newtab.url” rivi ja annetaan muuttujalle arvoksi se sivu, joka halutaan kotisivuksi asettaa (Kuva 2). Muuttujan arvoa voi muuttaa joko tuplaklikkaamalla riviä tai painamalla hiiren väärä painiketta ja valitsemalla valikosta “Muokkaa”.
  4. Tehdään muutokset myös muuttujan “browser.newtabpage.enabled” riville (Kuva 2) joko tuplaklikkaamalla tai hiiren väärällä painikkeella ja valitsemalla valikosta “Vaihda”. Muuttujan arvona pitää olla “False”.

Nyt uudet välilehdet ovat sellaisia kuin haluat. Toivotaan että Mozilla tuo oletusvälilehden valinnan takaisin seuraavissa versioissa.

Käyttäjälle annettava palaute ja tottumus

Matkustin tuossa päivänä muutamana kotiin TKL:n bussilla, jonka kortinlukija oli hieman hajalla. Kyseinen kortinlukija ei nimittäin antanut ollenkaan äänipalautetta siitä, että matkakortti oli luettu. Ainoa palaute oli laitteen merkkivalon välähdys. Tämä aiheutti ongelmia kaikille käyttäjille, myös minulle.

Miksi palautteen puute aiheuttaa ongelmia

Palautteen puuttuminen hämmentää käyttäjiä, varsinkin silloin kun he ovat tottuneet palautetta saamaan.

Esimerkiksi nettisivuilla käyttäjät eivät kiinnitä linkkien toimintaan mitään huomiota silloin kun ne toimivat odotetusti. Toimivien linkkien antama palaute on yleensä uuden sivun aukeaminen. Mikäli sivu aukeaa hitaasti, käyttäjä saattaa kuvitella että linkki ei toiminutkaan.

Minulle kävi tänään juuri näin. Klikkasin linkkiä, eikä mitään tapahtunut, joten klikkasin vielä kaksi kertaa uudestaan ennen kuin huomasin että selain kuitenkin yrittää ladata jotain.

Palautteesen tottuminen

TKL:n kortinlukijan kohdalla ongelmana oli molempien, normaalisti yhtäaikaisesti esiintyvien palautteiden puuttuminen. Bussin käyttäjät ovat varmasti niin tottuneita äänipalautteeseen, että sen puuttuminen häiritsi kortinlukijan käyttämistä.

Suurin osa käyttäjistä todennäköisesti käyttää kortinlukijaa katsomatta itse laitetta kortin kohdistamista enempää. Tämä tosin pitäisi varmistaa tarkemmilla seurantatutkimuksilla. Koska kortinlukijaa ei katsota, eikä näin olla totuttu merkkivalon välähdykseen palautteena, äänimerkin puute häiritsee totuttua käytöstä.

Voiko tilannetta jotenkin parantaa?

Mikäli kortinlukijoista joskus hankitaan uusia malleja pitää ottaa huomioon käyttäjien tottuminen nykyisen kaltaisiin laitteisiin. Uusien laitteiden ei ainakaan pidä huonontaa olemassa olevaa tilannetta.

Tilanteen parantaminen edellyttäisi käyttäjien vieroittamista pelkkään ääneen perustavasta palautteesta. Yksi keino tähän voisi olla visuaalisen palautteen tuomista käyttäjän silmien tasolle. Samalla tulee kuitenkin säilyttää äänipalaute, sitä edellyttävät sekä kortinlukijoiden päivittämisen siirtymäaika että näkövammaiset käyttäjät.

Hypermarket Nation ja Tampere Film Festival

Tampereen elokuvajuhlilla esitetään Kotimaisessa kilpailusarjassa Hypermarket Nation -nimistä elokuvaa. Bongasin elokuvan Voiman artikkelista Supermarkettien Suomi. Elokuvan näytöksen tietojen löytäminen elokuvajuhlien sivuilta kuitenkin aiheutti hiukan ongelmia.

Ensinnäkin sivuilla ei ole, ainakaan helposti, löydettävissä yksittäisten elokuvien tietoja esitysaikoineen. Voiman artikkelin perusteella kuitenkin tiesin Hypermarket Nationin kilpailevan kotimaisessa sarjassa. Kilpailusarjojen elokuvat löytyivätkin helposti (Kuva 1).

Tampereen elokuvajuhlien sivuston kuvakaappaus, pääohjelmisto
Kuva 1: Pääohjelmisto ja vasen navigaatio

Ohjelmakartasta ei ollut mitään apua, koska siellä olisi pitänyt tietää missä kotimaisen kilpailusarjan näytöksessä elokuvaa esitetään. Tämä sama ongelma tulee vielä toistumaan. Lisäksi ohjelmakartta-sivulta häviää kokonaan yläpalkki ja navigaatiot.

Kilpailut-sivulta löytyykin sitten lista sekä ulkomaisen että kotimaisen kilpailusarjan elokuvista. Täältäkään ei ole mahdollista päästä käsiksi elokuvien tietoihin (Kuva 2).

Kuvakaappaus Tampereen elokuvajuhlien sivustolta, kilpailusarjat
Kuva 2: Kuvassa on kaksi linkkiä

Toinen linkeistä johtaa selvästikin lippukauppaan mutta missä toinen linkki on ja mihin se johtaa? Selvimmän vinkin linkistä antaa sen väritys. Toinen vihje, kunhan vain tajuaa liikuttaa hiirtä, on otsikon värin ja hiiren kursorin muuttuminen. Linkki tosin johtaa myös lippukauppaan ja tarkemmin hakutuloksiin hakusanalla “Kotimainen kilpailu” (Kuva 3).

Kuvankaappaus Tampere Film Festivalin sivustolta, lippukauppa
Kuva 3: hakutulokset, kotimainen kilpailu

Sen lisäksi että linkki haluaa avata itsensä uuteen ikkunaan, myös lippukaupasta puuttuu yläreunan navigaatio. Tällä sivulla esiintyy jo aiemmin ilmi tullut ongelma. Käyttäjän pitäisi jotenkin tietää missä näytöksessä haluttu elokuva esitetään. Vaihtoehdot löytää oikea elokuva on käydä yksitellen läpi jokainen näytös tai sitten koittaa onneaan elokuvahaun kanssa. Elokuvahakuunkin pitää siirtyä linkin kautta, joka löytyy näytöshaun yhteydessä (Kuva 4).

Kuvankaappaus Tampere Film Festivalin sivustolta, elokuvahaku
Kuva 4: elokuvahaku

Kuvan 4 tarkennetun haun hakukentän avulla löytyy vihdoin halutut näytökset. Hakulomakkeessakin on omat käytettävyysongelmansa. Esimerkiksi se, että lomake jaettu oudosti keskeltä kahtia, hakua tarkentavat tiedot ovat hakupainikkeen alapuolella. Hakupainike itsessään ei myöskään huokuttele klikkaamaan, vaan näyttää enemmänkin alaotsikolta, joka on tasattu oikeaan reunaan.

Mielenkiintoisesti pudotusvalikoilla tehtävät valinnat eivät yksinään voi toimia hakuehtoina, tätä ei kuitenkaan mainita missään. Myöskään “Etsi elokuvatiedoista” -valintaruudusta ei tunnu olevan mitään hyötyä. Miksi elokuvahaussa haluaisi hakea muista kuin elokuvien tiedoista.

Miten sivustoa sitten voisi parantaa näiden asioiden osalta? Ensinnäkin suosittelisin esittelemään elokuvat tietoineen ja näytösaikoineen mahdollisimman helposti löydettävässä paikassa sivustolla. Toisekseen navigointiin pitäisi olla pääsy sivuston jokaiselta sivulta. Myös navigoinnin yhtenäistäminen sivulta toiselle olisi suotavaa. Ei ole mitenkään yhdenmukaista, jos joillain sivuilla on navigaatio myös vasemmalla mutta toisilla taas ei.