Kategoriat
Musiikki

Euroviisut 1957 – 2015

Euroviisuissa on myyttejä: ensimmäinen esiintyjä ei koskaan voita ja Pohjoismaat äänestävät vain toisiaan.

Kuvituskuva

Minua on pitkään kiinnostaneet Euroviisuihin liittyneet väitteet siitä kuinka ensimäisenä esiintyvä maa ei voi voittaa Euroviisuja tai kuinka Pohjoismaat ja Balkanin maat äänestävät vain toisiaan. Tavoitteena oli esittää väitteet jotenkin visuaalisesti ja samalla harjoitella D3:n käyttöä sekä suunnitella hieman vuorovaikutusta. Keskeisimpänä tavoitteena oli tuottaa sovellus, jolla on helppo vertailla maiden antamia pisteitä. Muut kuvaajat tulivat sitten siinä sivussa kun data kerran oli olemassa.

Nämä visualisoinnit perustuvat Euroviisujen loppukilpailuissa ja vuodesta 2004 finaalissa annettuihin pisteisiin. Vaikka Euroviisuja on järjestetty vuodesta 1956, ensimmäisen vuoden pisteitä ei ole virallisesti julkistettu. Tästä syystä yhdessäkään visualisoinnissa ei ole mukana vuoden 1956 dataa.

Kumulatiiviset pisteet Euroviisuista

euroviisut-kumulatiiviset

En tiedä kuinka yllättävää on että Ruotsi on kerännyt yhteensä eniten pisteitä Euroviisuista. Ruotsin kaksi viimeisintä voittoa ovat tulleet aikana jolloin mukana on ollut lähes kaikki Euroopan maat. Toistaiseksi voitokkain maa Irlanti on kokonaistilastossa kolmantena mutta heidän viimeisin voittonsakin on vuodelta 1996, jolloin mukana ja äänestämässä oli 23 maata.

Kuvaajaa voi tutkia myös tarkemmin ja vuorovaikutteisesti.

Pisteet maittain Euroviisujen historiassa

euroviisut-maittain

Kyseessä on aika tavallinen virtauskuvaaja, jossa näkyy maan Euroviisuissa saamat pisteet (lähes yhtenäisenä) samanvärisenä viivana. Kuvaajasta näkee myös pistelaskun muutokset vuosina 1971, 1974 ja 1975, jolloin otettiin käyttöön vielä viime vuonna käytössä ollut pistelasku. Kuvaajasta huomaa myös hyvin vuosittain annettujen pisteiden kasvun 2004 kun semifinaali otettiin käyttöön ja samalla äänestämään päässeiden maiden lukumäärä kasvoi.

Kuvaajaan voi myös tutustua tarkemmin.

Esiintymisvuoro ja Euroviisujen voitto

Euroviisujen loppukilpailun tai vuodesta 2004 alkaen finaalin esiintymispaikoista ja lopullisesta tuloksesta voisi tehdä tilastollisten menetelmien avulla laskelmia todennäköisyyksistä sekä siitä vaikuttaako esiintymispaikka lopulliseen sijoitukseen. Koska pidän kuvaajista, tein yksinkertaisen kuvaajan, jossa verrataan suhteellista esiintymispaikkaa suhteelliseen pistemäärään. Kuvaajaan on myös merkitty voittajat.

Euroviisujen suhteelliset pistemäärät painottuvat alueelle joka on alle 15 % kyseisenä vuonna annetuista pisteistä. Voittajat jakaantuvat melko tasaisesti esiintymisjärjestyksestä riippumatta.
Euroviisujen suhteellinen esiintymisjärjestys ja suhteelliset pisteet.

Kuten kuvasta nähdään, voittajat jakaantuvat melko tasaisesti esiintymispaikasta riippumatta mutta ne painottuvat enemmän esiintymisjärjestyksen loppupäähän. Voittajien mukaan piirretty regressiosuora olisi kulmakertoimeltaan melko pieni. Kulmakerroin olisi kuitenkin positiivinen, jolloin esiintymispaikka vaikuttaisi suoraan saatuihin pisteisiin. Mitä isompi esiintymisnumero, sitä enemmän pisteitä. Mutta koska regressiosuoran kulmakerroin olisi pieni ei vaikutuskaan olisi tilastollisesti merkitsevä.

Kuvaajasta on myös tarkempi versio.

Blokkiäänestäminen Euroviisuissa

Blokkiäänestämisestä on tietääkseni tehty tutkimuksia mutta halusin nähdä kuinka annetut ja saadut äänet jakaantuvat kartalla. Ohessa on vuosien 2006 ja 2007 annettujen äänten jakautuminen Pohjoismaiden ja Balkanin maiden osalta. Suomihan voitti 2006 ja Serbia 2007.

Vuonna 2006 äänesti itseään mutta myös Suomea.
Vuonna 2006 Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Makedonia, Serbia ja Montenegro sekä Slovenia äänestivät näin.
Vuonna 2006 Pohjoismaat äänestivät toisiaan mutta myös itäblokin maita.
Vuonna 2006 Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska äänestivät näin.
Entisen Jugoslavian alueen maiden antamat kartalle piirrettynä. Painottuvat samalle alueelle, lisäksi ääniä Venäjälle ja Viroon.
Vuonna 2007 Kroatia, Makedonia, Montenegro, Serbia ja Slovenia antoivat äänensä näin.
Vuoden 2007 pohjoisblokin antamat äänet jakaantuivat tasaisemmin ympäri Eurooppaa.
Vuonna 2007 Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska äänestivät näin.

Kuvien perusteella Balkanin maat näyttäisivät äänestäneen enemmän toisiaan ainakin vuonna 2007. Toisaalta samana vuonna Islanti on äänestänyt eniten Suomea ja Ruotsia sekä Tanskakin Ruotsia. On myös vuosia jolloin Pohjoismaat äänestävät käytännössä toisiaan ja muille jää jämäpisteet. Pohjoismaita on kuitenkin vähemmän kuin Balkanin maita, joten jämäpisteitäkin jää enemmän jaettavaksi oman kulttuurialueen ulkopuolelle.

Tutustu pisteiden jakautumiseen sovelluksessa.