Tampere (noin) kymmenen vuoden välein

Kuinka Tampere on muuttunut kuudenkymmenen vuoden aikana? Ilmakuvien perusteella ainakin jonkin verran. Ja koska kuusikymmentä vuotta ilmakuvien välillä saattaa korostaa joitakin muutoksia, on aikaväli jaettu (noin) kymmenen vuoden pituisiin osiin.

Tampereen kaupunkikuva on muuttunut vuosien varrella merkittävästi mutta kaupunkirakenne on kortteleiden osalta pysynyt jokseenkin muuttumattomana. Tietysti on huomattavaa vanhojen umpikortteleiden muuttuminen lähiömäisiksi kerrostalokortteleiksi, sekä Amurissa, että Tammelassa.

Amurin ja Tammelan lähiöistyminen on tapahtunut pääosin vuosien 1966 ja 1974 välillä, jolloin Tampereen keskustaan on syntynyt hukkatilaa lähinnä parkkipaikkojen muodossa. Tulevien vuosien ilmakuvissa, voidaan toivottavasti nähdä suuntausta parempaan Tammelan täydennysrakentamisen muodossa.

Suurimman haavan kaupunkirakenteeseen on aiheuttanut Paasikiven-Kekkosentie, varsinkin Kekkosentie, joka 1989 viilsi Petsamon kaupunginosan kahtia. Kekkosentien itään vievät kaistat ovat valmistuneet 90-luvun lopulla, samoin eteläinen Näsinsilta (1997). Paasikiven-Kekkosentien estevaikutus Näsijärven rannassa on poistumassa Rantatunnelin valmistumisen myötä ja näkyy tulevien vuosien ilmakuvissa uutena Ranta-Tampellan asuinalueena.

Muokkaus 12.4.2015: Tampereen kaupunki julkaisi vuoden 1946 ilmakuvat, joten Tampere (noin) kymmenen vuoden välein näyttää nyt kaupungin kehityksen seitsemänkymmenen vuoden ajalta. Suurin muutos vuoteen 1956 nähden on Kalevan kaupunginosan puuttuminen.