D3: Asumisväljyys Tampereella 2011

Lisää asumisväljyydestä ja kartan takana olevasta datasta voit lukea tämän ja toisen D3-harjoitteen referenssisivulta.

Käytetty data: © Tampereen kaupunki 2014, Tilastokeskus 2011