Vaa’at

Otsikkokuva: Vaa'at

You never look doorknob the same.

Syytän Don Normania ja hänen kirjaansa Design of Everyday Things siitä, etten voi enää käyttää tavallisiakaan laitteita ajattelematta niiden aiheuttamaa käyttäjäkokemusta, mikä siihen vaikuttaa ja UX-suunnittelijaa laitteen kehitystiimissä.

Tiedän etten ole aina hän, joka takertuu pienimpiin yksityiskohtiin mutta epäjohdonmukaisuus samankaltaisten laitteiden, tässä tapauksessa hedelmävaakojen, välillä voi ärsyttää minua suunnattomasti. Varsinkin jos laitteita käyttää lähes päivittäin.

Tämä ei kuitenkaan ole sama asia kun arastelen käyttää laitetta, jota en tunne; jota en ole käyttänyt aiemmin, jolloin käyttö vaikeutuu tai estyy kokonaan. Hyvänä esimerkkinä älypuhelin, jollaista en (vielä) omista ja jos lainaan jonkun muun puhelinta hetkeksi, pelkään rikkovani sen.

HeVi-osasto(i)lla

Seuraavassa esittelen neljä vaakaa, joissa kaikissa on erilainen käyttöliittymä. Näppäinten asettelun lisäksi vaa’oissa on eroja siinä mistä tuotteeseen liimattava tarra tulostuu. Tee testi samalla kun luet vaakaesittelyä: yritä löytää näppäimistöä esittävästä kuvasta näppäin jossa on numero 41. Millä vaa’alla se onnistui helpoiten? Entä vaikeammin? Miksi näin on?

Sokos-Herkku Tampere

Sokos-Herkku Tampereen vaaka, jossa yhdellätoista jaolliset näppäinrivit
Sokos-Herkku Tampere, 11 on parempi kuin 10

Tampereen Sokos-Herkun vaaka on vastine on Spinal Tap -elokuvassa esiintyvälle vahvistimelle: miksi lopettaa kymppiin kun yksitoista on yhtä parempi. Ihmiskunta ei vain ole hyvä laskemaan ja arvioimaan muita kuin kymmenen luvun osiin jaettuja lukusarjoja. Tämä johtunee luultavasti siitä, että meillä on kymmenen sormea.

S-Market Hervanta

S-Market Hervannan vaaka, jossa yhdeksällä jaolliset näppäinrivit
S-Market Hervanta, opiskelijat osaavat jakaa yhdeksällä?

Ketju on sama, vaaka on eri. Luulisi että vaakojen hankinnan voisi kilpailuttaa ja keskittää siten, että edes samalla ketjulla olisi samanlaiset vaa’at.

K-Supermarket Kuninkaankulma

K-Supermarket Kuninkaankulman vaaka, jonka näppäimistö on jaettu osiin: kahdeksalla ja kuudella jaollisiin riviehin
K-Supermarket Kuninkaankulma, osiin jaettu.

Kuninkaankulman HeVi-osastolta löytyvä vaaka vie käyttöliittymän näppäinasettelun uudelle tasolle jakamalla näppäimistön osiin, jotka eivät ole edes keskenään samanlaisia. Myös tässä vaa’assa näppäimet on rivitetty muuten kuin kymmenellä jaollisesti, jopa kahdella eri tavalla: kahdeksan tai kuusi näppäintä per rivi. Lisäksi kuuden näppäimen rivistöt eivät ala niin sanotusti alusta (rivi alkaa alusta, kun rivin ensimmäinen luku päättyy numeroon yksi).

Kuninkaankulman vaaka on myös näistä vaa’oista ainoa, jossa tarra tulostuu näppäimistön yhteydestä eikä punnitustason alta.

Prisma Koivistonkylä

Prisma Koivistonkylän vaaka, jossa kymmennellä jaolliset näppäinrivit
Prisma Koivistonkylä, yllättävän normaali

Löysitkö näppäimen 41 nopeammin tästä näppäimistöstä kuin aikaisemmista, vai tuntuiko sen löytyminen kestävän yhtä kauan? Jos näppäimen löytyminen tuntui vievän yhtä kauan kuin muissakin voi syynä olla suuren tietomäärän silmäilemisen vaikeus tai sitten muiden esitettyjen näppäinasetteluista johtuvat odotukset huonosta käyttäjäkokemuksesta.

Miksi?

Miksi hedelmävaakojen käyttöliittymät eroavat näinkin paljon toisistaan? Eihän käyttöliittymä varsinaisesti ole hirveän monimutkainen: aseta punnittava tuote vaa’alle, valitse punnittava tuote ja ota tulostettu tarra liimattavaksi tuotteeseen.

Luultavasti kyse on vain standardoinnin puutteesta. Tai sitten kukaan ei ole oikeasti miettinyt asiaa, eikä edes ajatellut että näppäinten asettelu käyttöliittymässä voisi aiheuttaa ongelmia käyttäjälle.

Käyttöliittymässä on aina ongelma, jos se tulee näkyväksi käyttäjälle. Ei kukaan kiinnitä tietokoneen näppäimistöön mitään huomiota niin kauan kuin kaikki näppäimet toimivat ja ovat omilla paikoillaan. Käyttöliittymää voitaisiin siis ajatella jopa kehon jatkeena: ei käden toimintaankaan kiinnitä huomiota ennen kuin se murtuu.

Parempaa punnitsemista

Kuinka hedelmävaakojen ongelmat voitaisiin korjata? UX-suunnittelijana ja käyttäjänä ehdottaisin seuraavaa: parannetaan muistettavuutta ja johdonmukaisuutta sekä luodaan yhteys todellisen maailman ja vaa’an välille.

Muistan vielä ajat jolloin hedelmävaakojen näppäimissä oli punnittavan tuotteen kuva ja nimi. Jos näin olisi edelleen, ei käyttäjän tarvitsisi välttämättä muistaa punnittavan tuotteen numeroa, joka luki kyltissä tuotteen ohessa. Miksei tuotteiden kuvia sitten enää ole näppäimissä? Ehkä hevi-osastojen valikoima on jatkuvasti sellaisten muutosten kourissa, ettei näppäinkuvien päivittäminen ole taloudellisesti järkevää.

Mikäli näppäinkuvien vaihtaminen ei tule kyseeseen, eräs keino muistettavuuden parantamiseksi tuli vastaan italialaisessa marketissa. Siellä vaa’alle syötetään punnittavan tuotteen numero numeronäppäimillä. Numeron syöttämisen jälkeen vaaka näyttää numeroa vastaavan tuotteen kuvan ja nimen, jos tuote on oikea, käyttäjä vahvistaa asian ja vaaka tulostaa tarran tuotteeseen liimattavaksi. Tämä tosin lisää käyttäjän tekemän työn määrää muttei luultavasti sen enempää kuin oikean näppäimen etsiminen perusvaa’oista.

Helpoin keino kuitenkin olisi ihan maalaisjärkeilyllä standardoida vaakojen näppäinasettelu helposti opittavaksi ja muistettavaksi. On oletettevaa että ihmiset osaavat hahmottaa lukuja tietyn suuruisina kokonaisuuksina ja oletettavasti tuo kokonaisuus jaollinen kymmenellä. Huomattavasti vaikeampaa on hahmottaa lukusarjoja, jotka sisältävät vaikka seitsemän numeroa.

Myös numeroiden silmäilyä voi helpottaa. Suuren tietomäärän silmäilyssä auttaa, jos tietosisältö on muotoiltu siten, että silmäily on helppoa. Siihen on syynsä miksi tekstirivien välissä on tyhjää tilaa. Samoin vaa’an näppäinrivien väleissä voi olla tyhjää tilaa, jolloin silmän olisi helppo seurata rivejä.

Miksi edes tartuin tällaiseen pikkuseikkaan ja kirjoitin siitä näinkin pitkästi? Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että maailma on juuri niin käyttäjäystävällinen kuin sen käytettävyydeltään huonoin osa. Siksi myös käytettävyyden pienet yksityiskohdat merkitsevät.

Arkkitehtuuri ja UX: käyttäjä

Otsikkokuva: arkkitehtuuri ja UX: käyttäjä

[P]reservation of architecture as a profession is based on the denial of the user.

Lainaus on alunperin Jonathan Hillin kirjasta Actions of Architecture, ja Antti Pirinen käyttää sitä kirjoituksessaan The User – a Thousand-Headed Monster? esimerkkinä käyttäjän merkityksen väheksymisestä arkkitehtuurissa. Pirisen mukaan arkkitehtuuri näkee käyttäjän, asukkaan ongelmana, peläten käyttäjän maun rajoittavan arkkitehtuurin taiteellista itsenäisyyttä.

A common answer is that architecture is always done for the user and that a good designer does not need the user to produce high quality solutions.

Myönnän että olen syyllistynyt samaan suunnitellessani käyttöliittymiä. Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa pitää tuntea käyttäjä. Kaikkia käyttäjiä ei voi koskaan tuntea mutta keräämällä tarpeeksi tietoa mahdollisista käyttäjistä, voidaan vetää johtopäätöksiä kenelle suunnitelmia tehdään.

It is useful for design professionals to recognize their own perceptions of the user.

Oletuskäyttäjäni? Näkövammainen, heikot motoriset kyvyt ja selaa nettiä kännykällä. Ei kuulosta ehkä käyttäjältä, joka olisi peruskäyttäjä kun on määritelty käyttäjäryhmät, tutkittu käyttäjädataa ja haastateltu sidosryhmiä.

Pirisen mukaan asunnon käyttäjän aikaisemmat kodit sekä tarjolla oleva asuntokanta muokkaavat käyttäjien kokemuksia ja sitä mikä heidän mielestään on mahdollista. Käyttöliittymien kohdalla pätevät osin samat asiat. Käyttöliittymissä käyttäjien kokemuksia muokkaavat heidän käyttämänsä, muiden suunnittelemat käyttöliittymät, asukkaat usein käyttävät pääasiassa omaa kotiaan suurimman osan ajastaan ja saavat käsityksen muusta asuntokannasta median välityksellä.

Kuten UX-suunnittelussa, arkkitehtuurissa käyttäjän ja lopullisen tuotteen suhteen määrittelevät kulttuuri, suunnittelun trendit, normit ja säännökset sekä olemassa oleva teknologia. Usein myös käy niin, että käyttäjä joutuu tyytymään ratkaisuun, joka ei ole ideaali. Usein kyseessä on se, ettei vaihtoehtoja yksinkertaisesti ole. Sinun nyt vain on pakko asioida TE-keskuksen verkkopalvelussa, eikä sinulla ole varaa maksaa vuokraa asunnosta, joka olisi lähempänä keskustaa.

Yksittäisen käyttäjän tarpeiden huomioiminen on resurssien tuhlausta. En sano että käyttäjällä ei pitäisi olla mitään sananvaltaa lopulliseen tuotteeseen, enkä myöskään halua että lopullinen tuote on kaikille sopiva, one size fits all. Arkkitehtuurissa käyttäjä voi muokata lopullista tuotetta valitsemalla pintamateriaaleja ja huonekalut, käyttöliittymissä ei yleensä ole edes mahdollisuutta muokkaukseen.

Good housing architecture always exceeds the user’s immediate expectations.

Tämä pätee myös UX-suunnitteluun. Kun käyttäjän tarpeista täytetään ne odottamattomatkin, tulee tuotteesta mahdollisesti jopa haluttu, pelkän käytettävän sijaan.

Käyttäjäkokemus ja sen tasot

Twiittasin keväällä Arlan maitopurkista ja sen pohjassa olevasta, ilahduttavasta yllätyksestä.

Purkin pohjassa on olento, joka näyttää kehottavan pitämään purkin pohjan piilossa. Hauska yllätys, jonka näkee vain sattumalta. Jos kyseessä olisi tietotekninen sovellus, joku voisi kutsua olentoa nimellä “one free interaction“, eli se on jotain, joka ei häiritse varsinaista käyttöä mutta on löydettävissä varsinaisen käytön yhteydessä ja ilahduttaa käyttäjää.

Vaikka sanoinkin käyttäjäkokemuksen nousseen uudelle tasolle, myönnän etten tiennyt mitä tasoja käyttäjäkokemuksella edes on. Tiesin vain ettei tämä maitopurkki ollut enää se sama vanha maitopurkki.

Viime viikolla tuli vastaan blogikirjoitus, jonka aiheena on “UX Maturity Model: From Usable to Delightful“, suomeksi voitaisiin puhua käyttäjäkokemuksen kypsyyden tai henkisestä kasvun, kehittymisen mallintamisesta. Mallin mukaan käyttäjäkokemus kehittyy tuotteesta, joka on käytettävä kohti tuotetta, joka käytettävän lisäksi myös hyödyllinen, haluttava ja ilahduttava.

Käyttökokemuksen kehittymisen kuvaus
Käyttökokemuksen kehittyminen käytettävästä kohti ilahduttavaa.

Maitopurkki ja käyttäjäkokemus kuulostaa ehkä hiukan hassulta yhdistelmältä ajatella keskenään mutta käyttäjäkokemus on kaikkialla ja siksi ei pitäisi olla miettimättä myöskään jokapäiväisiä käyttöesineitä. Mutta kuinka käyttäjäkokemus on sitten kehittynyt pohjassa olevan olennon myötä?

Pahvinen maitopurkki on aina ollut mielestäni käytettävä ja hyödyllinenkin: maito pysyy tallessa ja sen saa helposti mukiin. Maitopurkki voisi olla hyödyllisempi jos se olisi lasia tai muuten läpinäkyvä, silloin voisi helposti tarkastaa kuinka paljon maitoa on jäljellä. Teollisuus on luultavasti kuitenkin asettanut suunnittelulle reunaehdot tässä tapauksessa. Valio päivitti maitopurkkia lisäämällä pahviseen purkkiin muovisen kierrekorkin, jolloin avaaminen on helpompaa ja maitopurkin sulkeminenkin onnistuu paremmin.

Joitakin uusi korkki saattaa ilahduttaa, useampi varmasti on vain halunnut maitopurkin, jonka voi sulkea. Voidaan siis katsoa että maitopurkin käyttökokemus on kehittynyt.

Arlan olento ei kuitenkaan tunnu mitenkään haluttavalta, joten onko maitopurkin käyttäjäkokemus siis kehittynyt? Mielestäni on. Arlan maitopurkki on hypännyt haluttavan yli suoraan ilahduttavaan, jolloin voidaan miettiä onko siitä tullut samalla myös haluttavampi.

Käyttökokemusta voi siis kehittää ja kehittymisen testaamiseen käytetään tasokohtaisia testejä, joista voi lukea lisää UX Maturity Model: From Usable to Delightful -kirjoituksesta. Käyttäjäkokemus eli UX koskettaa kaikkia, joten siihen on hyvä kiinnittää huomiota jopa maitopurkissa.

Miksi UX-suunnittelijoiden tarvitsee ajatella arkkitehtien tavoin?

Tämän kysymyksen esittää Rima Reda UX Magazinessa julkaistussa artikkelissaan “Why UX Designers Need to Think like Architects“. Kysymys on erittäin hyvä, itsekin olen asiaa miettinyt useaan otteeseen. Kun lukee arkkitehtuurin teoriaa ja arkkitehtuurista yleensä, huomaa että molemmilla aloilla kyseessä on käyttäjäkokemuksen suunnittelu. Mittakaava on vain hieman eri.

The UX canvas is, of course, the web, which is theoretically limitless, and our sites and applications tend to function as independent worlds that have little or nothing to do with other sites and applications. When we begin a project, we are essentially designing a self-contained community that rarely, if ever, interacts with other sites or apps.

In this way, user experience designers function as urban planners, guiding the orderly development of a community. Our information architecture is the laying of the foundation; navigation design maps out the network of roads, leading to and connecting the various sections of our site. We know that if these elements are not sound, are not intuitive and logical, our community will be difficult and frustrating to maneuver.

Omat ajatukseni arkkitehtuurin ja UX-suunnittelun välisistä yhteyksistä ovat kuitenkin hieman erilaiset. En näe UX-suunnittelua kaupunkisuunnitteluna, vaan arkkitehtisuunnitteluna. Sivusto internetissä vastaa rakennusta kaupungissa, verkkoprotokollat liikenneinfrastruktuuria ja niin edelleen.

Yksikään rakennus ei ole kaupungissa yksinään, eikä yksikään internetsivusto ole olemassa tyhjiössä. Konteksti on aina olemassa, eikä sitä voi ohittaa.

Kontekstia voi kuitenkin lähestyä eri tavoin, niin arkkitehtuurissa kuin UX-suunnittelussa. Postmodernissa arkkitehtuurissa konteksti ja historiallisuus voivat olla suuressakin osassa, otetaan muotokieleen mallia paikan historiasta tai naapurirakennuksista. Yleensä postmodernismi kuitenkin haluaa leikitellä lainatulla muotokielellä, kuten vaikka muuttaa elementtien mittasuhteita.

Modernissa arkkitehtuurissa taas yritettiin murtautua vapaaksi kaikesta historiallisuudesta. Mutta kuten käyttöliittymissä, myös arkkitehtuurissa on olemassa elementtejä, joiden luonnetta ei voi keksiä uudestaan, ovi on aina ovi, vaikka olisikin pyöreä.

Joten vaikka sivustot eivät varsinaisesti ole vuorovaikutuksessa keskenään, käyttäjä on vuorovaikutuksessa molempien sivustojen kanssa. Samalla käyttäjä tuo aina mukanaan omat odotuksensa siitä kuinka sivuston tulisi toimia. Sama pätee rakennuksiin.

 

Mustekynä ja UX

Kuulakärkikynä

Kuulakärkikynä

Monestiko olet napsutellut mustekynää hermostuksissasi tai vain kuluttaaksesi aikaa taas yhdessä turhalta tuntuvassa palaverissa. Mutta onko mustekynää suunniteltu rauhoittumiseen tai ajankuluksi? Mitä luultavimmin ei mutta entä jos oletetaan toisin? Syyskuussa järjestetyssä SIGCHI Finlandin Käytettävyys & käyttökokemus -tapahtumassa Sarah Diefenbach piti esityksen, jonka aiheena oli vuorovaikutuksen estetiikka. Hänen mukaansa vuorovaikutuksessa on kaksi puolta: miksi ja kuinka.

Miksi liittyy käyttäjäkokemukseen ja syihin, joiden vuoksi laitteita halutaan käyttää, kuinka taas siihen, miten erilaisilla vuorovaikutuksen muodoilla voidaan luoda emootioita käyttötilanteessa. Jos halutaan luoda innostunut tunnelma käyttötilanteessa, kannattaa käyttää vuorovaikutustapaa, joka mahdollistaa nopean vuorovaikutuksen. Odottavaa tunnelmaa voidaan luoda käyttämällä vuorovaikutustapaa, joka pakottaa hidastamaan vuorovaikutusta tuotteen kanssa.

Miten tämä liittyy sitten mustekyniin, tarkemmin sanottuna kuulakärkikyniin, sellaisiin, joista saa kärjen esille painamalla / kääntämällä ja joka yleensä naksahtaa. Tapani mukaan mietin asiaa kun naksuttelin yhtä sellaista ja yhdistin naksahtelun yllämainittuun vuorovaikutuksen luomaan emootioon.

Jos olet hermostunut tai turhautunut tai aika tuntuu matelevan haluat tehdä jotain käsilläsi. Ja yleensä kuulakärkikynä on ensimmäinen asia, joka käsiisi osuu. Mutta auttaako naksuttelu mihinkään edellä mainituista asioista?

Ajan kulumiseen naksuttelu auttanee hetkellisesti kun on edes jotain tekemistä. Hermostuneisuuteen äkillisten naksahdusten tuoma tunne ei varsinaisesti auta, varsinkaan jos et ole ainoa naksauttelija huoneessa.

Entä jos kuulakärkikynä olisikin suunniteltu toisin, ajateltu myös toissijaisia toimintoja kuten juuri naksauttelua hermostuneissa tilanteissa? Jos kuulakärkikynässä olisikin kaksi eri tilaa: normaalikäyttötila ja hermostuneisuustila. Hermostuneisuustila tulisi tietysti käyttöön kun kynä tunnistaisi hermostuneisuuden oireet: hikoilun, kohoneen sydämenlyöntitiheyden ja alkavan naksuttelun.

Hermostuneisuustilassa kuulakärkikynän toiminta muuttuu. Kynän kärjen esiintuominen, joka siis normaalitilassa on nopea, naksauttelua aiheuttava tapahtuma hidastuu. Samalla naksahtelu häviää. Hermostuneisuustilassa kynä myös rajoittaa kynänkärjen esiintuomisen taajuutta. Taajuus on maksimissaan ihmisen leposykettä vastaava, eli noin 60 naksahdusta minuutissa, jolloin myös käyttäjän sydämensyke pienenee.

Kysymys tietysti kuuluu, että kuinka tärkeää tällaisten toissijaisten toimintojen huomioiminen on. Tässä tilanteessa ei ehkä ole niinkään tärkeää. Helpommin hermostuneisuutta voi ehkäistä toisilla keinoilla. Mutta kuten tässäkin tapauksessa nähdään, monilla jokapäiväisillä käyttötavaroilla on toissijaisia käyttötarkoituksia. Tuotteita ei ehkä edes käytetä tietoisesti näihin toissijaisiin käyttötarkoituksiin mutta ne tulisi ainakin ottaa huomioon tuotetta suunniteltaessa.

Kuulakärkikynän kuva flickr-käyttäjältä eike